Nexttel Fiber Sp. z o.o.
Nexttel Sp. z o.o.
NEXT GENERATION FIBER CONNECTIONS
Język polskiEnglishGerman

Polityka prywatności - strona używa pliki cookie (ciasteczka)!

NEXTTEL FIBER Sp. z o.o.

ul. Puchalska 11
02-851 Warszawa
tel.+48 22 889 34 78
e-mail : fiber@nexttel.pl

Złącza światłowodowe


W ofercie Nexttel Fiber znajd? Pa?stwo wszystkie rodzaje z??czy ?wiat?owodowych dost?pnych na rynku Polskim.

Oferujemy z??cza standardowe z ferul? ceramiczn? 2,5mm - jednomodowe i wielomodowe

  • FC – PC /APC po??czenie gwintowane
  • SC – PC/APC po??czenie zatrzaskowe
  • E2000 – PC / APC po??czenie zatrzaskowe
  • ST – PC po??czenie bagnetowe

Z??cza miniaturowe z ferul? ceramiczn? 1,25mm – jednomodowe i wielomodowe

  • LC - PC / APC po??czenie zatrzaskowe
  • MU – PC /APC po??czenie zatrzaskowe
  • MTRJ – po??czenie zatrzaskowe

Pigtaile (kabel zako?czeniowy)

kable ?wiat?owodowe zako?czone z jednej strony z??czem ?wiat?owodowym, przeznaczone do spawania z kablem liniowym lub stacyjnym w prze??cznicach. W zale?no?ci od wymaga? oferujemy pigtaile jednomodowe SM lub wielomodowe MM

Patchcordy (kable po??czeniowe)

kable ?wiat?owodowe zako?czone obustronnie z??czami ?wiat?owodowymi , przeznaczone do przy??czania urz?dze? transmisyjnych. Patchcordy wykonywane s? w wersjach simplex (pojedyncze w?ókno) lub duplex (podwójne w?ókno) w zale?no?ci od potrzeb klienta

Kable MSP (Mode Conditioning Patchcord)

kable specjalistyczne przeznaczone do sieci Gigabit Eternet stosowane w celu zwi?kszenia zasi?gu transmisji, wykonane na zasadzie po??czenia w?ókna wielomodowego z jednomodowym

Kable wielow?óknowe

pigtaile lub patchcordy wykonane na kablach wewn?trznych lub zewn?trznych wielow?óknowych poprzez rozszycie i zako?czenie z??czami ?wiat?owodowymi.

Copyright © Nexttel Fiber Sp. z o.o., All Right Reserved
projekt i wykonanie: foxbit.pl