Nexttel Fiber Sp. z o.o.
Nexttel Sp. z o.o.
NEXT GENERATION FIBER CONNECTIONS
Język polskiEnglishGerman

Polityka prywatności - strona używa pliki cookie (ciasteczka)!

NEXTTEL FIBER Sp. z o.o.

ul. Puchalska 11
02-851 Warszawa
tel.+48 22 889 34 78
e-mail : fiber@nexttel.pl

Usługi


 

Oferujemy kompleksowe rozwi?zania dla sieci ?wiat?owodowych oraz miedzianych. Obs?ugujemy zarówno operatorów jak i klientów biznesowych.

Doradztwo techniczne w zakresie technologii ?wiat?owodowych

Nasza kadra s?u?y niezb?dna pomoc? w zakresie doboru odpowiedniego sprz?tu w zale?no?ci od potrzeb i wymogów budowanej sieci. Posiadamy niezb?dne do?wiadczenie a nasz kompleksowa oferta pozwoli wybra? odpowiednie rozwi?zanie dla Pa?stwa potrzeb.

Projektowanie linii optotelekomunikacyjnych

Zapewniamy obs?ug? w zakresie projektowania torów optycznych, uzgadniania warunków technicznych, projektowania przebiegu tras kablowych, uzyskiwania pozwole? na budow? infrastruktury telekomunikacyjnej. Zapewniamy kosztorysowanie prac zwi?zanych z budow? tras kablowych.

Budowa linii optotelekomunikacyjnych

Nasz oferta w zakresie instalacji liniowych obejmuje:

  • prace ziemne zwi?zane z instalacja kabli w ziemi lub w kanalizacji
  • zaci?ganie kabla r?czne lub mechaniczne
  • monta? linii ?wiat?owodowych kana?owych, powietrznych i doziemnych
  • monta? poszczególnych elementów linii muf, prze??cznic
  • spawanie i pomiary torów optycznych

Serwis sieci optotelekomunikacyjnych

Oferujemy kompleksowy serwis sieci ?wiat?owodowych dla operatorów oraz klientów biznesowych. W ramach serwisu przeprowadzamy bilans otwarcia, przegl?dy okresowe, uaktualnienie lub sporz?dzanie nowej dokumentacji sieci. W zakresie podstawowej us?ugi serwisowej oferujemy utrzymanie w gotowo?ci ekip technicznych odpowiedzialnych za usuni?cie awarii w sieci.
Opieka serwisowa mo?e obejmowa? zarówno kanalizacj?, pasywn? siec optyczn? oraz utrzymanie sieci transmisyjnej klienta.

Kompletacja dostaw

Nasza oferta obejmuje kompleksow? realizacj? dostaw osprz?tu ?wiat?owodowego. Naszym celem jest zaopatrzenie klienta we wszystkie niezb?dne elementy sieci ?wiat?owodowej. Jeste?my elastyczni, naszym atutem jest szybko?? realizacji zlece? oraz skalowalno?? naszej produkcji. Do ka?dego klienta podchodzimy indywidualnie i staramy si? znale?? rozwi?zanie „szyte na miar?”, je?li na rynku nie ma odpowiednich rozwi?za? adoptujemy istniej?ce lub tworzymy nowe tak aby zrealizowa? oczekiwania Naszych Klientów.

 

Copyright © Nexttel Fiber Sp. z o.o., All Right Reserved
projekt i wykonanie: foxbit.pl