Nexttel Fiber Sp. z o.o.
Nexttel Sp. z o.o.
NEXT GENERATION FIBER CONNECTIONS
Język polskiEnglishGerman

Polityka prywatności - strona używa pliki cookie (ciasteczka)!

NEXTTEL FIBER Sp. z o.o.

ul. Puchalska 11
02-851 Warszawa
tel.+48 22 889 34 78
e-mail : fiber@nexttel.pl

Sprzęgacze i rozgałęziacze optyczne


Sprz?gacze i Rozga???niki optyczne

 

Sprz?gacze ?wiat?owodowe s? podstawowymi elementami rozga???nych sieci optycznych
(lokalnych, komputerowych, telewizyjnych) dowolnej konfiguracji. Spe?niaj? rol? elementów
wspó?dziel?cych w?ókna magistrali ?wiat?owodowej dla kolejnych u?ytkowników.
Zwykle sprz?gacze wyst?puj? jako oddzielne pasywne elementy sieci w??czane w trakt
optyczny za pomoc? z??czy roz??czalnych lub sta?ych (spawów).

Copyright © Nexttel Fiber Sp. z o.o., All Right Reserved
projekt i wykonanie: foxbit.pl