Nexttel Fiber Sp. z o.o.
Nexttel Sp. z o.o.
NEXT GENERATION FIBER CONNECTIONS
Język polskiEnglishGerman

Polityka prywatności - strona używa pliki cookie (ciasteczka)!

NEXTTEL FIBER Sp. z o.o.

ul. Puchalska 11
02-851 Warszawa
tel.+48 22 889 34 78
e-mail : fiber@nexttel.pl

Kable światłowodowe


Kabel ?wiat?owodowy – kabel zawieraj?cy jedno lub wi?cej w?ókien szklanych przewodz?cych impulsy ?wiat?a. W telekomunikacji wykorzystuje si? zwykle ?wiat?o podczerwone. Kable utworzone z w?ókien szklanych s? odporne na zak?ócenia elektromagnetyczne i maj? du?? przepustowo??. Przy ich u?yciu mo?na osi?ga? szybko?ci przesy?ania do 100 Gb/s; najszybsze systemy ?wiat?owodowe mog? prowadzi? sygna? rz?du kilku Tb/s..

Kable ?wiat?owodowe dzielimy na dwie kategorie:

  • jednomodowe (SM - singlemode)
  • wielomodowe (MM - multimode)

Oferujemy Pa?stwu szeroki asortyment kabli ?wiat?owodowych wewn?trznych, uniwersalnych oraz zewn?trznych uznanych producentów.

Copyright © Nexttel Fiber Sp. z o.o., All Right Reserved
projekt i wykonanie: foxbit.pl