Nexttel Fiber Sp. z o.o.
Nexttel Sp. z o.o.
NEXT GENERATION FIBER CONNECTIONS
Język polskiEnglishGerman

Polityka prywatności - strona używa pliki cookie (ciasteczka)!

NEXTTEL FIBER Sp. z o.o.

ul. Puchalska 11
02-851 Warszawa
tel.+48 22 889 34 78
e-mail : fiber@nexttel.pl

Przełącznice naścienne


Prze??cznice na?cienne przeznaczone s? do monta?u w warunkach zewn?trznych jak i wewn?trznych. Umo?liwiaj? zako?czenie kabli ?wiat?owodowych wszelkich typów a tak?e prze??czanie torów optycznych pomi?dzy kablami liniowymi i urz?dzeniami ko?cowymi. Prze??cznice na?cienne pozwalaj? w szybki i prosty sposób terminowa? kable liniowe, stacyjne, rozszywa? urz?dzenia aktywne bez konieczno?ci stosowania zajmuj?cych du?o miejsca szaf ODF lub stojaków.


W ofercie Nexttel Fiber znajd? Pa?stwo mini prze??cznice od 2 do 12 pól komutacyjnych oraz prze??cznice na?cienne do 96 pól komutacyjnych w wykonaniu wewnetrznym oraz zewnetrznym.

Copyright © Nexttel Fiber Sp. z o.o., All Right Reserved
projekt i wykonanie: foxbit.pl